مسعود مهدوی سعیدی

رییس اداره کل اعتبارات،ارزیابی و نظارت برطرح ها

تلفن :81565029

نمابر :88553587

نشانی :تهران - خیابان مطهری - خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 164

پست الکترونیک :masoud.mahdavi@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

علی دهقان

معاون ارزیابی طرح ها

تلفن :81565029

نمابر :88553587

نشانی :تهران - خیابان مطهری - خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 164

پست الکترونیک :ali.dehghan@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی