شاپور ابری

رئیس اداره کل حفاظت IT و اسناد

تلفن :81563001

نمابر :88713573

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی -کوچه عرفان- پلاک 1

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی