بهروز جعفرخانی

رییس اداره کل نظارت بر عملیات و اطلاعات اعتباری

تلفن :81565076

نمابر :88709931

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 164- طبقه اول

پست الکترونیک :Info@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

سمیه صیقل اردکانی

معاون اداره کل نظارت بر عملیات و اطلاعات اعتباری

تلفن :81565076

نمابر :88709931

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 164- طبقه اول

پست الکترونیک :info@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی