بهزاد امیریان

رئیس اداره کل پشتیبانی و املاک

تلفن :88700101

نمابر :81561111

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی -کوچه عرفان- پلاک1

پست الکترونیک :behzad.amirian@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

مجید زهرکش

معاون ساختمان و املاک

تلفن :88700101

نمابر :81561111

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی -کوچه عرفان- پلاک 1

پست الکترونیک :majid.zahrkesh@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

مهدی خوشاید

معاون اداره کل پشتیبانی و املاک

تلفن :88700101

نمابر :81561111

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی -کوچه عرفان- پلاک 1

پست الکترونیک :info@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی