علی خلیلی

رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات

تلفن :81565040

نمابر :88553587

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 164- طبقه اول

پست الکترونیک :ali.khalili@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

محمد همتی آهوئی

معاون اداره کل پیگیری وصول مطالبات

تلفن :81565040

نمابر :88553587

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 164- طبقه اول

پست الکترونیک :info@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی