حمید افتخاری

معاون اعتباری و بین الملل

تلفن :88725737

نمابر :88554150

نشانی :تهران- خیابان مطهری- نبش قائم مقام فراهانی -شماره 164

پست الکترونیک :hamid.eftekhari@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی