سیدعلی اصغرجلیلی نیا

معاون مالی و سرمایه گذاری

تلفن :81563050

نمابر :88938380

نشانی :تهران - خیابان مطهری - خیابان میرزای شیرازی- بین کریم خان و مطهری - پلاک266

پست الکترونیک :asghar.jalilinia@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی