علیرضا واحدپور

مدیر امور استانها و بازاریابی

تلفن :81562590

نمابر :88700079

نشانی :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 237 -طبقه هشتم

پست الکترونیک :info@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی