جمال مقصودی

مدیریت امور نظارت و حقوقی

تلفن :81564045

نمابر :88700019

نشانی :تهران- خیابان مطهری - بعد از سرافراز- پلاک 229- طبقه اول

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی