مهدی عسکری زاده

معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی

تلفن :81563060

نمابر :88706773

نشانی :تهران- خیابان مطهری- قائم مقام فراهانی -کوچه عرفان شماره 1

پست الکترونیک :info@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی