null برگزاری اردوی آموزشی گروهان عاشورا پست بانک ایران در پادگان شهید انارکی

در راستای اجرای برنامه های ابلاغی بسیج ناحیه ادارات، اردوی آموزشی گروهان عاشورا بسیج پست بانک ایران روز چهارشنبه سیزدهم آذرماه سال جاری در پادگان شهید انارکی سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) برگزار شد.


به گزارش حوزه مقاومت بسیج: اعضای این گروهان به منظور آمادگی و حفظ انسجام و گذراندن کلاس های آموزشی از قبیل؛ جنگ نرم، دفاع از مقرّ، کنترل اغتشاشات و تاکتیک، در پادگان مذکور گردهم آمده و زیر نظر مربیان سپاه آموزش های لازم را دیدند.
گفتنی است: اعضای این گروهان در پایان نیز در میدان تیر حاضر و به فراگیری تخصصی تیر پرداختند.

گزارش تصویری