سید یعقوب علویان

رئیس اداره کل پایش عملکرد شعب و باجه‌ها

تلفن :81562551

نمابر :81562552

نشانی :تهران- خیابان مطهری - بعد از سرافراز- پلاک 237- طبقه هفتم

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی