نرخ سود علی الحساب سپرده های 99


 

نرخ سود

نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

 

 

  • سپرده بلند مدت یکساله 16%

  • سپرده بلند مدت دوساله 18%

 

تلفنبانک: 84284-021

www.postbank.ir