فاتح ملایی

مدیریت شعب استان کرمانشاه

تلفن :08338254325

نمابر :38233141

نشانی :کرمانشاه – میدان آزادی جنب پاساژ کویتی ها ساختمان پست بانک ایران

پست الکترونیک :Fateh.Mollaee@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی