بیانیه حفظ حریم خصوصی

پست بانک ایران به اطلاعات شخصی و خصوصی شهروندان احترام گذاشته و حفاظت و حراست از آنها را سرلوحه کار خود قرار داده است. در همین راستا وب سایت بانک و کلیه سامانه های خود را بر اساس آخرین فناوری های نرم افزاری، سخت افزاری و امنیتی تهیه و طراحی نموده تا شهروندان فضایی امن، مطمئن با راحتی کاربری را تجربه نمایند.

استفاده از اطلاعات شخصی و خصوصی

اطلاعات خصوصی مشتریان تنها برای ارائه خدمات مورد نیاز استفاده می گردد و اطلاعات خصوصی و شخصی مشتریان به دیگر افراد (مگر به تشخیص و دستور مراجع ذیصلاح قانونی) ارائه نمی گردد.

درخواست اطلاعات شخصی

پست بانک ایران هیچ‌گاه اطلاعات شخصی مشتریان را ازطریق ایمیل، تماس تلفنی و پیامک درخواست نمی نماید.

کوکی‌ها

سایت پست بانک هیچ افزونه‌ای را برای شناسایی بعدی بر روی رایانه شهروندان نصب نمی نماید.

نشانی‌های اینترنتی

نشانی وب‌ سایت رسمی بانکwww.postbank.irاست.

نشانی ایمیل رسمی بانکinfo@postbank.irوsalam@postbank.irاست.

قوانین

اطلاعات مورد نیاز بر روی سایت بانک اطلاع رسانی گردیده لیکن در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و دریافت خدمات مشتریان می توانند ، به یکی از شعب و یا باجه های خدمات بانکی مراجعه و یا با شماره 84284-021 تماس حاصل نمایند.