سعید ساعدی فر

مدیریت شعب استان قم

تلفن :37713030

نمابر :37753002

نشانی :قم – خیابان 19 دی (باجک 2) نبش کوچه 41 ساختمان پست بانک ایران

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی