آرش شهرکی کیا

مدیر امور شعب تهران (استانهای تهران، البرز، قم و سمنان)

تلفن :81562551

نمابر :81562552

نشانی :تهران- خیابان مطهری - بعد از سرافراز- پلاک 237- طبقه هفتم

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی