مجید رضایی

رییس اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق

تلفن :81562409

نمابر :88704056

نشانی :تهران- خیابان مطهری-بعد از خیابان سرافراز - پلاک 237- طبقه 7

پست الکترونیک :majid.rezaee@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی