مجتبی حقی

مجتبی حقی

رئیس اداره کل معاملات ارزی و روابط کارگزاری

تلفن :81562512

نمابر :88725739

نشانی :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 237- طبقه پنجم

پست الکترونیک :mojtaba.haghi@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

معاون اداره کل معاملات ارزی و روابط کارگزاری

معاون اداره کل معاملات ارزی و روابط کارگزاری

تلفن :81562512

نمابر :88725739

نشانی :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 237- طبقه پنجم

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی