بهزاد امیریان

بهزاد امیریان

رئیس اداره کل پشتیبانی و املاک

تلفن :81561110

نمابر :81561111

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه عرفان- پلاک 1

پست الکترونیک :info@Postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

مهدی خوش آید

مهدی خوش آید

معاون اداره کل پشتیبانی و املاک

تلفن :81561110

نمابر :81561111

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی -کوچه عرفان- پلاک

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی