فرهاد بهمنی

معاون فن آوری اطلاعات

تلفن :88502028

نمابر :88540022

نشانی :تهران- خیابان شهید مطهری- بعد از سر افراز شماره 229

پست الکترونیک :Email:bahmani@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی