معاون فن آوری اطلاعات-فرهاد بهمنی

فرهاد بهمنی

معاون فن آوری اطلاعات

تلفن :88716292

نمابر :81561070

نشانی :تهران- خیابان مطهری- نبش قائم مقام فراهانی -شماره 164

پست الکترونیک :Email: bahmani@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی