null استارتاپ ها با اتکا به زیرساخت های پست بانک ایران دیگر نیازی به سرمایه گذاری مجدد ندارند

دکتربهزاد شیری در نمایشگاه اینوتکس 2021:

دکتربهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران در دهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری (اینوتکس 2021) اظهار داشت: با زیر ساخت ایجاد شده توسط پست بانک ایران، استارت آپ ها دیگر نیاز به سرمایه گذاری در زیرساخت ها ندارند و می توانند با معرفی فناوری های مالی متناسب با شرایط مناطق روستایی از مزیت بانکداری باز ارائه شده در این مناطق بهره مند شوند و خدمات با هزینه پایین به مشتریان ارائه دهند.


به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: دکتر شیری ضمن اعلام این موضوع در دهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری (اینوتکس 2021)  گفت: پست بانک ایران در 25 سال گذشته سرمایه گذاری زیادی برای توسعه زیرساخت ها انجام داده است و در حال حاضر به بیش از 7/6 میلیون نفر از جمعیت 21میلیونی مناطق روستایی خدمات بانکی ارائه می نماید.
دکتر شیری در پایان افزود: این بانک با عرضه 34 نوع خدمت، ضریب شمول مالی را در این مناطق به 38درصد ارتقا داده و این سهم از طریق ایجاد شبکه وسیعی از دسترسی به خدمات بانکی و با ایجاد بیش از 6 هزار باجه خدمات بانکی با استاندارد بانک مرکزی ج.ا.ایران در سراسر کشور به وقوع پیوسته است.