null پست بانک استان کرمانشاه به عنوان دستگاه برگزیده در بخش خدمات دولت الکترونیک شد

براساس ارزیابی‌های دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری کرمانشاه، پست بانک این استان در بخش خدمات دولت الکترونیک موفق به کسب رتبه اول در بین تمامی دستگاه های اجرایی استان در سال 91 شد.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: براساس این ارزیابی‌ها امیر لرستانی مدیر شعب پست بانک استان کرمانشاه نیز به عنوان مدیر نمونه استانی معرفی و در شانزدهمین جشنواره شهید رجایی که با حضور مدیران تمامی دستگاه های اجرایی استان برگزار گردید از سوی حجت الله دمیاد استاندار کرمانشاه مورد تقدیر قرار گرفت.
بنابراین گزارش: در این جشنواره از محسن اخلاقی رئیس دایره حراست، فرشاد کرمیان رئیس گروه انفورماتیک، نجات فرامرزی کارشناس و ژیلا یار احمدی رئیس امور مالی و اداری پست بانک استان نیز به انجام مطلوب وظایف محوله و تلاش مناسب جهت توسعه صحیح دولت الکترونیک با اعطای نشان جشنواره و لوح قدردانی شد.

گزارش تصویری