null پرداخت هزینه های قبوض مصرفی از طریق دستگاه‌های کارخوان(pos)پست بانک ایران فراهم شد

با تجهیز دستگاه‌های کارتخوان(pos) پست بانک ایران به نرم افزار لازم، امکان پرداخت هزینه های قبوض مصرفی توسط هموطنان از طریق این دستگاه ها فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: بنابراعلام اداره کل بانکداری الکترونیک با فراهم شدن این امکان، هموطنان می توانند از طریق دستگاه های کارتخوان مستقر در دفاترخدمات بانکی و فروشگاه ها و مراکز خرید سراسر کشور نسبت به پرداخت هزینه های قبوض مصرفی خود اعم از آب، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه و سایر قبوض اقدام نمایند.
بنابراین گزارش: درحال حاضر دستگاه های کارتخوان(pos) پست بانک ایران در تمامی دفاترخدمات بانکی شهری و روستائی این بانک و همچنین فروشگاه ها و مراکز خرید سراسر کشور نصب شده و علاوه بر ارائه خدمات متنوع آماده دریافت قبوض مصرفی هموطنان نیز می باشد.