محمدرضا حسنلو

رئیس اداره کل برنامه ریزی و کنترل برنامه ها

تلفن :88709933

نمابر :88709932

نشانی :تهران - خیابان مطهری -خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه عرفان- پلاک 164

پست الکترونیک :info@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

سیروس معیری پور

معاون اداره کل برنامه ریزی و کنترل برنامه ها

تلفن :88709933

نمابر :88709932

نشانی :تهران - خیابان مطهری -خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه عرفان- پلاک 164

پست الکترونیک :info@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی