انتصاب رئیس شورای امر به معرف و نهی از منکر

طی حکمی از سوی حجت الاسلام صادق زاده ادارات وکارخانجات ستاد امر به معروف ونهی منکردکتر محمود افضلی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل به عنوان رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر منصوب شد.

انتصاب رئیس شورای امر به معرف و نهی از منکر

طی حکمی از سوی حجت الاسلام صادق زاده ادارات وکارخانجات ستاد امر به معروف ونهی منکردکتر محمود افضلی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل به عنوان رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر منصوب شد.

فروش اوراق مشارکت مرحله هفتم توسط پست بانک ایران

پست بانک ایران نسبت به فروش اوراق مشارکت مرحله هفتم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور اقدام می نماید.

فروش اوراق مشارکت مرحله هفتم توسط پست بانک ایران

پست بانک ایران نسبت به فروش اوراق مشارکت مرحله هفتم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور اقدام می نماید.

دکتر قنبری عضو هیأت مدیره: دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی پست بانک از بانکهای دیگر بیشتر است

دکتر قنبری عضو هیأت مدیره در حاشیه بازدید از پست بانک استان اصفهان در مصاحبه مطبوعاتی رادیو و تلویزیونی شبکه استانی با اشاره به توسعه شعب پست بانک ایران به 10 هزار نقطه تماس بانکی تا پایان برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: در حال حاضر شعب فعال پست بانک ایران اعم از شعب مستقل، دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی به بیش از چهار هزار و 600 شعبه رسیده است که این تعداد شعبه در مقایسه با سایر بانک های دولتی و خصوصی بسیار بیشتر است .

دکتر قنبری عضو هیأت مدیره: دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی پست بانک از بانکهای دیگر بیشتر است

دکتر قنبری عضو هیأت مدیره در حاشیه بازدید از پست بانک استان اصفهان در مصاحبه مطبوعاتی رادیو و تلویزیونی شبکه استانی با اشاره به توسعه شعب پست بانک ایران به 10 هزار نقطه تماس بانکی تا پایان برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: در حال حاضر شعب فعال پست بانک ایران اعم از شعب مستقل، دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی به بیش از چهار هزار و 600 شعبه رسیده است که این تعداد شعبه در مقایسه با سایر بانک های دولتی و خصوصی بسیار بیشتر است .