لغو تحریم پست بانک ایران از سوی دادگاه عمومی اروپا

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده توسط پست بانک ایران مبنی بر فعالیت های خرده بانکداری و توسعه ای و تأئید آن و همچنین نبود مدارک کافی دال بر اثبات اتهام، رأی خود مبنی بر لغو تحریم این بانک را صادر کرد.

فرماندار خدابنده زنجان: پست بانک خدمات دولت را به روستاها برده است

پست بانک ایران با ارائه خدمات خرده بانکداری و توسعه عدالت محوری در تمام نقاط کشور، خدمات دولت را به روستاها برده است.

نصب و راه اندازی اولین دستگاه خودپرداز در دفتر پست بانک روستای بیدزرد شیراز

اولین دستگاه خودپرداز (ATM) به منظور ارائه خدمات متنوع لحظه ای (Online) به روستاییان با حضور مسئولان محلی در دفتر پست بانک روستای بیدزرد شیراز راه اندازی شد.

فرماندار خدابنده زنجان: پست بانک خدمات دولت را به روستاها برده است

پست بانک ایران با ارائه خدمات خرده بانکداری و توسعه عدالت محوری در تمام نقاط کشور، خدمات دولت را به روستاها برده است.

نصب و راه اندازی اولین دستگاه خودپرداز در دفتر پست بانک روستای بیدزرد شیراز

اولین دستگاه خودپرداز (ATM) به منظور ارائه خدمات متنوع لحظه ای (Online) به روستاییان با حضور مسئولان محلی در دفتر پست بانک روستای بیدزرد شیراز راه اندازی شد.

بیستمین پایگاه بسیج پست بانک ایران در استان آذربایجان غربی افتتاح شد

بیستمین پایگاه بسیج پست بانک ایران در استان آذربایجان غربی با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسیج این بانک و بسیج ناحیه ادارات استان، مدیران پست و فناوری اطلاعات و همچنین مدیر و کارکنان سرپرستی پست بانک استان افتتاح شد.

انتقال حساب دهیاری های استان اصفهان به پست بانک

براساس تفاهم نامه منعقده بین پست بانک ایران و استانداری استان اصفهان، تمامی حساب دهیاریهای این استان به پست بانک منتقل می شود.

بیستمین پایگاه بسیج پست بانک ایران در استان آذربایجان غربی افتتاح شد

بیستمین پایگاه بسیج پست بانک ایران در استان آذربایجان غربی با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسیج این بانک و بسیج ناحیه ادارات استان، مدیران پست و فناوری اطلاعات و همچنین مدیر و کارکنان سرپرستی پست بانک استان افتتاح شد.

بیستمین پایگاه بسیج پست بانک ایران در استان آذربایجان غربی افتتاح شد

بیستمین پایگاه بسیج پست بانک ایران در استان آذربایجان غربی با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسیج این بانک و بسیج ناحیه ادارات استان، مدیران پست و فناوری اطلاعات و همچنین مدیر و کارکنان سرپرستی پست بانک استان افتتاح شد.

انتقال حساب دهیاری های استان اصفهان به پست بانک

براساس تفاهم نامه منعقده بین پست بانک ایران و استانداری استان اصفهان، تمامی حساب دهیاریهای این استان به پست بانک منتقل می شود.

بیستمین پایگاه بسیج پست بانک ایران در استان آذربایجان غربی افتتاح شد

بیستمین پایگاه بسیج پست بانک ایران در استان آذربایجان غربی با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسیج این بانک و بسیج ناحیه ادارات استان، مدیران پست و فناوری اطلاعات و همچنین مدیر و کارکنان سرپرستی پست بانک استان افتتاح شد.

مهندس ضیائی: عزم عمومی و جدی برای تحول و پیشرفت در پست بانک ایران ایجاد شده است

عزم عمومی و جدی برای تحول و پیشرفت در پست بانک ایران ایجاد شده و همه تلاش می کنند تا به این بانک مردمی برای تبدیل شدن به "بانک ایران" کمک کنند.

عادل قبادی زاده: توسعه کسب و کار از برنامه های مهم پست بانک ایران است

استفاده از ظرفیت های شبکه های ارتباطی پست و مخابرات برای توسعه کسب و کار در سطح کشور از برنامه های آتی و مهم پست بانک ایران است.

مهندس فراهانی: خدمت رسانی پست بانک ایران در راستای اهداف ملی است

خدمت رسانی پست بانک ایران در روستاها و مناطق دور افتاده و کم برخوردار کشور در راستای اهداف ملی است.

اولین همایش منطقه ای بازاریابی پست بانک ناحیه مرکز در اصفهان برگزار شد

اولین همایش منطقه ای بازاریابی پست بانک ناحیه مرکز با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، مدیران امور، تنی چند از روسای ادارات ستادی، مشاوران مدیرعامل و همچنین مدیران، رؤسای شعب و کارشناسان بازاریابی و روابط عمومی استان های اصفهان، مرکزی، کرمان، چهارمحال و بختیاری و یزد و اساتید و میهمانان دعوت شده به میزبانی پست بانک اصفهان برگزار شد.

مهندس ضیائی: عزم عمومی و جدی برای تحول و پیشرفت در پست بانک ایران ایجاد شده است

عزم عمومی و جدی برای تحول و پیشرفت در پست بانک ایران ایجاد شده و همه تلاش می کنند تا به این بانک مردمی برای تبدیل شدن به "بانک ایران" کمک کنند.

مسعود کمال آبادی: خدمت رسانی پست بانک ایران در مناطق دور افتاده موجب تحسین سازمان های بین المللی شده است

خدمت رسانی پست بانک ایران در مناطق دورافتاده کشور علاوه بر تأثیر در زندگی اجتماعی هموطنان موجب تحسین سازمان های بین المللی نیز شده است.

عادل قبادی زاده: توسعه کسب و کار از برنامه های مهم پست بانک ایران است

استفاده از ظرفیت های شبکه های ارتباطی پست و مخابرات برای توسعه کسب و کار در سطح کشور از برنامه های آتی و مهم پست بانک ایران است.

مهندس فراهانی: خدمت رسانی پست بانک ایران در راستای اهداف ملی است

خدمت رسانی پست بانک ایران در روستاها و مناطق دور افتاده و کم برخوردار کشور در راستای اهداف ملی است.

اولین همایش منطقه ای بازاریابی پست بانک ناحیه مرکز در اصفهان برگزار شد

اولین همایش منطقه ای بازاریابی پست بانک ناحیه مرکز با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، مدیران امور، تنی چند از روسای ادارات ستادی، مشاوران مدیرعامل و همچنین مدیران، رؤسای شعب و کارشناسان بازاریابی و روابط عمومی استان های اصفهان، مرکزی، کرمان، چهارمحال و بختیاری و یزد و اساتید و میهمانان دعوت شده به میزبانی پست بانک اصفهان برگزار شد.