نمایشگر دسته ای مطالب

null تحول دیجیتال و چالشهای پیاده سازی آن

در سال‎های اخیر تحول دیجیتال به یکی از مهمترین اَبَر روندهای مدیریت و توسعه تبدیل شده و چالش بسیاری از سازمان‎ها کسب شناخت بهتر از این مفهوم نوین است. ‎تحول دیجیتال، تغییری شگرف از تفکر تا عملکرد، با محوریت فناوری‌های تحول‌آفرین است. عدم درک درست تحول دیجیتال، ریسک موفقیت پیاده‎سازی آن را افزایش داده زیرا اگر درباره یک مفهوم، پاسخ مناسبی برای «چیستی» آن نداشته باشیم، قطعا برای «چگونگی» پیاده‌سازی آن نیز پاسخ درخوری نخواهیم داشت و همین موضوع منجر به خسارات مادی و معنوی در این بخش خواهد شد. اینترنت اشیا، رایانش ابری، اپلیکیشن‌های موبایل، رسانه‌های اجتماعی، واقعیت مجازی و افزوده، تحلیل‎گری داده، هوش مصنوعی و بلاک‌چین از مهم‌ترین انواعِ فناوری‌های تحول‌آفرین هستند.

در سال‎های اخیر تحول دیجیتال به یکی از مهمترین اَبَر روندهای مدیریت و توسعه تبدیل شده و چالش بسیاری از سازمان‎ها کسب شناخت بهتر از این مفهوم نوین است. ‎تحول دیجیتال، تغییری شگرف از تفکر تا عملکرد، با محوریت فناوری‌های تحول‌آفرین است. عدم درک درست تحول دیجیتال، ریسک موفقیت پیاده‎سازی آن را افزایش داده زیرا اگر درباره یک مفهوم، پاسخ مناسبی برای «چیستی» آن نداشته باشیم، قطعا برای «چگونگی» پیاده‌سازی آن نیز پاسخ درخوری نخواهیم داشت و همین موضوع منجر به خسارات مادی و معنوی در این بخش خواهد شد.
اینترنت اشیا، رایانش ابری، اپلیکیشن‌های موبایل، رسانه‌های اجتماعی، واقعیت مجازی و افزوده، تحلیل‎گری داده، هوش مصنوعی و بلاک‌چین از مهم‌ترین انواعِ فناوری‌های تحول‌آفرین هستند

دانلود اسناد و رسانه