پرسش های متداول

اعتبار گزارش ارسال شده به شعب در خصوص وضعیت اعتباری مشتریان چه مدت می باشد ؟

با عنایت به حجم گزارشات و انجام کار کارشناسی در هر پرونده حقوقی و حقیقی و با توجه به ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان فعال در هر سال بطور متوسط 2 مرتبه گزارش کامل جهت مشتریان اخذ و ارسال می گردد. بدین لحاظ همکاران شعب قبل از پایان 6 ماه از گزارش قبلی از ارسال تقاضای مجدد جهت تجدید اطلاعات خودداری نموده و در نظر داشته باشند که اعتبار گزارشات 6 ماه می باشد.

سقف اخذ اطلاعات اعتباری مشتریان توسط شعب و ادارات امور چگونه میباشد؟

اخذ اطلاعات جهت درخواست تسهیلات با مبالغ کمتر از 000ر000ر500 ریال توسط مسئولین شعب و هماهنگی اداره امور مربوطه انجام می پذیرد. اخذ اطلاعات جهت درخواست تسهیلات بالاتر از مبلغ 000ر000ر500 ریال توسط کارشناسان دوایر حقیقی و حقوقی اداره کل ارزیابی و اعتبارسنجی انجام می گیرد.

طبق آخرین دستورالعمل مبلغ کارمزد جهت اخذ اطلاعات چه میزان است ؟

مطابق آخرین دستورالعمل صادره جهت اشخاص حقیقی مبلغ 000ر100ریال و جهت اشخاص حقوقی (شرکت + مدیران ) مبلغ 000ر200ریال قابل واریز به حساب سیبا اداره کل ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان به شماره 0104403000001 می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت مشتریانی که برای اولین بار متقاضی تسهیلات اعتباری بوده و فاقد پرونده اعتباری میباشند ، چیست؟

شعبی که مجهز به سامانه نرم افزار الکترونیکی اشخاص حقیقی و حقوقی میباشند می بایست درخواست متقاضی تسهیلات را به همراه مدارک لازم از جمله کپی روزنامه رسمی ، آگهی تأسیس شرکت به انضمام فتوکپی کارت ملی و شناسنامه مدیران و یک برگ مجوز رسمی فعالیت شرکت مانند پروانه و ... به اداره کل ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان ارسال نمایند و واحدهایی که فاقد سامانه فوق می باشند ، از طریق پست اقدام نمایند.

آیا جهت بررسی اصالت پیش فاکتور کارمزد تعلق می گیرد؟

خیر، جهت بررسی اصالت پیش فاکتور هیچگونه کارمزدی تعلق نمی‌گیرد.

چه مدارکی جهت اخذ اطلاع از مشتریان متقاضی تسهیلات که در بخش تولید فعالیت می نمایند ، مورد نیاز میباشد ؟

در بخش تولید مجوزهای فعالیت شامل پروانه بهره برداری ، آگهی تاسیس، پروانه کسب و مدارک مربوط به محل فعالیت (سند مالکیت ، اجار نامه (رسمی ، عادی ) مدارک مربوط به ماشین آلات مستقر در محل کار متقاضی ، لیست بیمه کارگران و ... ، همچنین مدارک سجلی (شناسنامه ، کارت ملی ) و مدارک مربوط به غیرمنقول شماره حسابهای جاری نزد پست بانک و سایر بانکها و موسسات مورد نیاز است

مشتریان متقاضی تسهیلات که در بخش بازرگانی خارجی یا داخلی فعالیت دارند ، چه مدارکی باید ارائه نمایند ؟

مشتریانی که دراین بخش فعالیت می نمایند ، عمدتاً از وام مضاربه استفاده نموده که علاوه بر مدارک سجلی و کارت ملی ، مجوزهای مربوطه در بازرگانی داخلی ، پروانه کسب و بازرگانی خارجی ، کارت بازرگانی معتبر ارائه می نمایند . در بازرگانی داخلی مدارک خرید و فروش ، فاکتورهای خرید و فروش ، حسابهای دفتری و ... و در بازرگانی خارجی مدارک مربوط به واردات و صادرات کالا ( اظهارنامه های ورودی و خروجی ) و همچنین مدارک مربوط به غیرمنقول شماره حسابهای جاری نزد پست بانک و سایر بانکها و موسسات مورد نیاز می باشد

مشتریانی که تقاضای وام اجاره به شرط تملیک (جهت خرید مطب ، دفترکار و ... ) دارند ، چه مدارکی مورد نیاز است؟

درخصوص مشتریان مذکور ، چگونگی دراختیار گرفتن محل کار (استیجاری ، ملکی) مد نظر میباشد . ضمناً مدارک مربوط به مجوز فعالیت مشتریان بطور مثال در مورد پزشکان (پروانه تاسیس مطب) مهندسین (پروانه فعالیت از سازمان نظام مهندسی معتبر ) وکلا (پروانه وکالت معتبر از وزارت دادگستری) و همچنین مدارک سجلی (شناسنامه و کارت ملی ) ، مدارک مربوط به غیرمنقول ، شماره حسابهای جاری نزد پست بانک و سایر بانکها و موسسات مورد نیاز است .

مشتریانی که تقاضای تسهیلات در بخش (مشارکت مدنی جهت احداث ساختمانی ) دارند چه مدارکی باید ارائه دهند ؟

مشتریان متقاضی اینگونه تسهیلات می‌بایست سند مالکیت ملک درحال احداث و پروانه ساخت ملک مورد نظر را به همراه مدارک سجلی (شناسنامه و کارت ملی )، مدارک مربوط به غیرمنقول ، شماره حسابهای جاری نزد پست بانک و سایر بانکها و موسسات ارائه دهند.

مشتریانی که تقاضای فروش اقساطی مسکن دارند ، چه مدارکی باید ارائه دهند ؟

مدارک مربوط به محل سکونت (استیجاری ، ملکی ) ، مدارک مربوط به فعالیت ( پروانه کسب ، فیش حقوقی و... ) و مدارک سجلی ( شناسنامه و کارت ملی )، مدارک مربوط به غیرمنقول ، شماره حسابهای جاری نزد پست بانک و سایر بانکها و موسسات .