پرسش های متداول

فعالیت های بازاریابی چیست ؟

منظور از بازاریابی کلیه فعالیت ها و اقدماتی است که برای تامین نیازهای مشتریان و خواسته های بانک انجام می گیرد تا رابطه سودمند طرفین در بلند مدت پایدار بماند.

در بازاریابی چه کارهایی انجام می شود ؟

اولین کاری که در بازاریابی باید انجام شود ، تغییر نگرش کلیه کارکنان سازمان از انجام بدون تفکر وظایف محوله ،به اندیشیدن و پیدا کردن راه حل های قابل اجرا برای تامین خواسته ها و نیازهای مشتریان است . پس از عمومیت یافتن فرهنگ توجه به مشتریان در سازمان کارشناسان و مدیران با مطالعه بازار و شناسایی آنچه برای مشتری لازم و مهم است با استفاده از خدمات موجود و با خلق خدمات جدید و معرفی آنها به مشتریان اقدام به تامین خواسته ها و منافع مشتری و بانک می نمایند .

کارشناسان بازاریابی بانک چه کار می کنند ؟

وظیفه اصلی کارشناسان بازاریابی ، گره گشایی از روابط مشتری و بانک است کارشناسان بازاریابی با اشراف کامل به خدمات و محصولات بانکی و قوانین ومقررات جاری راه حلهایی را برای حل مشکلات و تامین منافع متقابل ارائه می نمایند علاوه بر این کارشناسان بازاریابی مدیریت کلیه مراحل ارتباط با مشتریان حقوقی بزرگ را برعهده می گیرند و با برگزاری جلسات و کارگروه های مشترک بین کارشناسان و مدیران ادارات تخصصی بانک و سازمان ها ، وزارتخانه ها گروه های صنعتی و تجاری به جریان مستمر و روان روابط فی مابین کمک می کنند.

انتظارات متقابل مشتریان و بانک کدامند ؟

انتظار بانک از مشتری حفظ رابطه بلند مدت اخلاقی و سودمند است و معمولا مشتریان نیز برای رفع خود درخواست های مختلفی را مطرح می کنند از جمله انواع تسهیلات و اعتباراتریالی وارزی خدمات نوین و اینترنتی و امکاناتی مانند ATM - POS درگاه اینترنتی ایجاد باجه ، گیشه ، شعبه و پرداخت سود مناسب به سپرده هایشان بانک همواره با درنظر گرفتن اصل سودمندی دوطرفه و رابطه بر د - برد تلاش می کنند رابطه خود را با مشتریان حفظ کند.

مزایای رقابتی و نسبی پست بانک نسبت به رقبابش چیست ؟

مزیت نسبی مزیتی است که اگر جه مطلوب مشتری است ولی رقبا هم از آن برخوردارند اما مزیت رقابتی مزیتی است که رقبا ندارند برخی از مزایای نسبی پست بانک عبارتند از : دسترسی آسان ، اعتماد و اطمینان ، خدمات گسترده بانکداری الکترونیکی ، خودپردازهای فعال و به تعداد زیاد ، بانکداراری الکترونیکی ، خدمات متنوع ارزی مزیت های رقابتی : برخی از مزایای رقابتی پست بانک عبارتند از ارائه خدمات مربوط به بخش دولتی به عنوان تنها بانک دولتی ایران از قبیل جرایم رانندگی ، مالیات ، عوارض شهرداری ، تسهیلات مرتبط با آن حضور شعب و واحد های بانک در وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی و ارائه همه خدمات بانکی در آن واحدها