پرسش های متداول

جهت دریافت گواهی موجودی حساب یا گواهی گردش حساب به زبان انگلیسی (گواهی تمکن مالی) بمنظور ارائه به سفارتخانه ها یا دانشگاههای خارج از کشور بابت اخذ ویزا یا پذیرش به کدام مرکز مراجعه گردد ؟

مشتریان می توانند به شعبه ای که در آن حساب دارند مراجعه و گواهی مذکور را به زبان انگلیسی بصورت تایپ شده مستقیماً از خود شعبه دریافت نموده و به سفارتخانه یا مرجع مربوطه ارائه نمایند.

آیا گواهی های تمکن مالی پس از دریافت از شعبه باید مثل سایر بانکها به مهر تایید بین الملل بانک برسد؟

خیر- گواهی های تمکن مالی صادره شعب پست بانک به زبان انگلیسی نیازی به تایید و مهر بین الملل این بانک ندارند و همان مهر لاتین نام شعبه و امضا دو نفر از امضاداران شعبه کفایت می کند. لذا مشتری پس از دریافت گواهی از شعبه بدون مراجعه به مراکز دیگر ، ‌آن را مستقیماً به سفارتخانه یا مرجع مربوطه ارائه می نماید.

چه مدارکی جهت دریافت گواهی تمکن مالی از شعبه لازم است ؟

الف- مدرکی دال بر دارا بودن حساب نزد یکی از شعب بانک : (یکی از مدارک ذیل کافی است) 1- اصل دفترچه حساب 2- پرینت صورتحساب 3- اصل اوراق سپرده های مدت دار 4- جهت گواهی موجودی اوراق مشارکت : اصل رسید امانی توجه :‌ لازم است اوراق مشارکت نزد یکی از شعب امانی شده باشد. ب- اشخاص حقیقی : 1- اصل پاسپورت شخص تبصره : درصورت نداشتن پاسپورت ، اصل شناسنامه و یا اصل کارت ملی نیز قابل قبول است، لیکن مسئولیت هرگونه اشتباه در درج نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی به عهده خود مشتری می باشد. 2- درصورتیکه فرد دیگری از طرف صاحب حساب جهت دریافت گواهی مراجعه می نماید،‌ لازم است قیم قانونی وی بوده ، یا وکالتنامه و یا معرفینامه معتبر از سوی وی بهمراه داشته باشد و کارت شناسایی خود را نیز جهت احراز هویت به شعبه ارائه دهد. ج- اشخاص حقوقی :‌ 1- سربرگ یا نمونه مهرلاتین شرکت 2- آخرین روزنامه رسمی 3- معرفینامه نماینده شرکت جهت دریافت گواهی تمکن مالی

آیا گواهی تمکن مالی بانک جهت ارائه به سفارتخانه کافی است یا پرینت صورتحساب هم باید تهیه گردد ؟

باتوجه به اینکه مدارک درخواستی سفارتخانه ها و دانشگاه های خارج از کشور با یکدیگر متفاوت می باشد و از طرفی مدارک خواسته شده بستگی به نوع ویزای مورد تقاضای مشتری دارد، می بایست مدارک لازم برطبق نظر و درخواست سفارتخانه یا دانشگاه موردنظر تهیه گردد.

آیا گواهی های تمکن مالی بانک نیاز به تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه دارد؟

از آنجا که روال کار سفارتخانه ها و دانشگاههای خارج از کشور با یکدیگر متفاوت می باشد، لذا بستگی به نظر و درخواست سفارتخانه یا دانشگاه مورد نظر دارد.