ثبت بروات اسنادی

ثبت بروات اسنادی

ابزار  پرداخت خدمات ارزی بابت واردات کالا/خدمت

مدارک مورد نیاز

  • مدارک احراز هویت
  • ثبت سفارش
  • پروفرما اینویس

مراحل انجام کار

  • مراجعه حضوری مشتری به شعبه و ارائه درخواست متقاضی
  • ارائه مدارک مورد نیاز شعبه و تشکیل پرونده
  • ظهرنویسی اسناد جهت ترخیص کالا در گمرک